Trang chủ Regionalliga

Regionalliga

REGIONALLIGA

Là hạng thứ tư của Hệ thống giải đấu bóng đá Đức – Regionalliga được chia thành 5 đơn vị khu vực, thường được tổ chức bởi một hoặc hai trong năm hiệp hội khu vực của Hiệp hội Bóng đá Đức, đó là Hiệp hội bóng đá Bắc Đức, Hiệp hội Bóng đá Đông Bắc Đức, Hiệp hội Bóng đá Tây Đức, Hiệp hội bóng đá Tây Nam Đức và Hiệp hội bóng đá Nam Đức. Đối với Bavaria, Hiệp hội Bóng đá Bavarian, một hiệp hội tiểu bang của Hiệp hội bóng đá Nam Đức, điều hành bộ phận hàng đầu của họ thuộc thẩm quyền riêng của họ.